Kohaletoimetamine

Peale tasumist täidetakse tellimus 5-10 tööpäeva jooksul.

Eeltellimused täidetakse 15 tööpäeva jooksul.

Ostureeglid

Meie kullerid tarnivad tellimusi tavaliselt tööpäevadel kella 8.00-17.00. Kaubale järgi tulles küsib kuller Teie allkirja kinnituseks, et tellimus toimetati kvaliteetselt ja õigeaegselt. Paki kättesaamisel kontrolli, kas kaup on kahjustamata. Kui taimed on vastu võetud ja konossement allkirjastatud, pole tagastamine enam võimalik.

Juhul, kui tellimus ei ole teieni määratud aja jooksul jõudnud, võtke meiega viivitamatult ühendust meie kodulehel toodud kontaktidel. Oleksime väga tänulikud, kui teavitaksite meid võimalikult kiiresti pärast kahjustatud või kahjustatud toote saamist.

Kohaletoimetamise hind sisaldab ühte kohaletoimetamist. Kui meie kuller ei saanud Teiega ühendust ja kaupa kokkulepitud ajal tellimusvormis märgitud kontaktidele kohale toimetada, jätkatakse teiste järjekorras olevate tellimuste töötlemist. Sel juhul on soovitatav võtta ühendust otse kulleriga ning kokku leppida mõlemale poolele sobiv tarneaeg ja koht.

Kauba uuesti kohaletoimetamine võib olla tasuline.

Tagasimakse

Kui taimed tarniti teile ebakvaliteetselt, garanteerime 100% raha tagasi. Saatekulud maksame meie.

Üldsätted

 1. Kliendi antud veebipoes tellimuse esitamisel kehtivad veebipoe “balticplants.lt” (edaspidi – Kauplus) reeglid (edaspidi – Reeglid).
 2. Kliendile ei anta võimalust esitada kauba tellimust, kui ta ei ole kursis Kaupluse reeglitega. Kõikidel juhtudel loetakse, et Klient on reeglitega tuttav ja nõustub nendega, kui ta kinnitab enne kauba tellimist reeglitega nõustumist, märkides tellimuse käigus vastava märke. Klient nõustub, et kui nõusolek on märgitud esimese tellimuse tegemisel, märgitakse see automaatselt ka teiste ostude sooritamisel. Juhtudel, kui Klient ei nõustu osaliselt või täielikult kõigi või teatud osa reeglitega, ei tohi ta tellimust elektrooniliselt esitada. Vastasel juhul loetakse, et Klient on tutvunud ja tingimusteta nõustunud kõigi Kaupluse Reeglitega.
 3. Kauplus vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Klient, olenemata talle antud soovitustest ja kohustustest, ei tutvunud Kaupluse reeglitega, kuigi talle oli selline võimalus antud.
 4. Kauplusel on õigus Reegleid korrigeerida ainult olulise põhjuse olemasolul ning tingimata muudatuse jõustumise kuupäeva esitamisega, mis ei saa olla lühem kui 7 päeva alates veebipoes avaldamise kuupäevast. Enne muudatuste jõustumise kuupäeva töödeldakse Kliendi tehtud tellimusi vastavalt varem kehtinud Reeglitele.

Privaatsuspoliitika

 1. Kauplusest kauba tellimiseks peab klient registreeruma veebipoes, sisestades oma e-posti aadressi ja parooli. Kauplus kinnitab, et registreerimise fakt ei anna talle õigust saata Kliendile infoteateid, välja arvatud kauba tellimiseks ja kohaletoimetamiseks vajalikke. Kui klient soovib saada infoteateid, antakse talle võimalus selliseid sõnumeid tellida. Kui klient informatiivseid sõnumeid saada ei soovi, antakse talle võimalus sellistest teadetest keelduda.
 2. Klient kauba tellimisel tuleb märkida kauba kohaletoimetamiseks vajalikud kliendi isikuandmed: ees-, perekonnanimi, aadress, kuhu kaup toimetatakse; Telefoninumber; muud kohaletoimetamiseks või arve esitamiseks vajalikud andmed. Kauplus kinnitab, et selliseid andmeid kasutatakse ainult kauba tellimise ja kohaletoimetamise ning arvete esitamise eesmärgil. Kauplus kohustub sellist teavet mitte avaldama kolmandatele isikutele, välja arvatud Poe partnerid, kes osutavad kauba kohaletoimetamist või muid Kliendi tellimuse esitamise või täitmisega seotud teenuseid. Kõik muud erandid Kliendi isikuandmete kolmandatele isikutele avaldamisel lepitakse igal juhul Kliendiga kokku. Kõigil muudel juhtudel võib Kliendi mis tahes isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult ettevõtte registreerimisriigi õigusaktidega ettenähtud juhtudel.
 3. Klient kohustub Poes registreerumisel ja kauba tellimisel kaitsma ja mitte kellelegi avaldama oma sisselogimisandmeid. Juhul, kui Klient avaldab oma sisselogimisandmed, on Pood vabastatud igasugusest sellega seotud vastutusest.
 4. Klient, olles tutvunud Reeglitega, kinnitab, et on informeeritud, et Poe sirvimise ajal salvestatakse tema arvutisse Interneti-serverist tema arvutisse saadetud failid. Need failid on vajalikud poe edukaks sirvimiseks ning on levinud tehnoloogiline lahendus mis tahes tüüpi veebibrauseritega töötamisel.
 5. Kauplus kinnitab, et selle eesmärk on kasutada klientide isikuandmete kaitseks kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid.

Tellimuse esitamise kord ja tingimused

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės tinklalapyje pasirenka jam tinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas.
 2. Pasirinkdamas prekes Klientas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti jam tinkamų savybių prekes.
 3. Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 4. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Parduotuvės pateikiamų pristatymo būdų variantų. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus jo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.
 6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 7 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
 7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje.
 8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 9. Užsakymas yra atšaukiamas per įmanomai trumpiausią laiką, kai Klientas kreipiasi į Parduotuvę Parduotuvėje nurodytais Klientų aptarnavimo kontaktais ir išreiškia norą atšaukti Užsakymą.

Garantii ja toote hinnakujundus

 1. Iga toote omadused on Poes üldjuhul iga toote juurde märgitud.
 2. Kauplus märgib ja Klient kinnitab, et on teadlik asjaolust, et Poes märgitud kaup ei pruugi oma värvi, kuju või muude parameetrite poolest vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile. Kliendi poolt kasutatavate tehniliste seadmete (nt monitor) omadused.
 3. Klient nõustub, et Poes elektrooniliselt tellimust esitades kohustub ta tasuma kauba eest tellimuses märgitud hinna.
 4. Kauplus müüb kaupa, mis vastab tellimuses sätestatud tingimustele. Juhtudel, kui Kliendile tarnitud kaup ei vasta teatud tellimisnõuetele, peab Klient sellest koheselt Pood e-posti teel teavitama. posti teel või muul tema poolt määratud kanalil ning kohustub astuma kõik meetmed olemasolevate puuduste kõrvaldamiseks, kui need tekkisid Kaupluse süül.

Kaupluse kohustused

 1. Kauplus kohustub müüma kaupu, millel on määratud aegumiskuupäev.
 2. Kauplus kohustub tarnima sobiva kvaliteediga ja tellimuses toodud nõuetele vastava kauba.
 3. Kauplus kohustub andma Kliendile tellimuses märgitud kaubakoguse. Kauplus ei vastuta juhtudel, kui tarnitud kauba kogus ei ole täpne, kuna Klient on tellimuses andmed valesti täpsustanud.
 4. Kauplus annab Kliendile igal juhul Tellimuses toodud kriteeriumitele vastava kaubasortimenti.
 5. Juhtudel, kui tellimus sisaldab teatud komplekti esemeid, kohustub Kauplus tarnima kõik kaubakomplekti kuuluvad kaubad.
 6. Kaup tarnitakse pakendatult, arvestades selle olemust ja selleks, et muuta kaup kasutuskõlblikuks vastavalt sihtotstarbele.
 7. Toote vastuvõtmisel on Kliendil soovitatav kontrollida, kas toode on terve ja kahjustamata. Kui toode Klienti ei rahulda, ei pruugi ta seda vastu võtta ning Kauplus tarnib lähiajal uue toote. Pärast seda, kui klient on toote vastu võtnud ja konossemendi allkirjastanud, ei ole tagastamine võimalik.

Makse kord ja tingimused

 1. Klient tasub tellitud kauba eest ühel kaupluses tellimuse vormistamisel märgitud viisidest.
 2. Kui Klient on valinud ühe veebipõhistest makseviisidest, kohustub ta tellitud kauba eest viivitamatult tasuma, vastasel juhul kaotab ta kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise tõttu pretensioonide esitamise õiguse, kuna vastavalt kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumisele Kliendi tellimusel, kaubasaadetist hakatakse vormistama alles pärast seda, kui Kauplus on kauba eest tasutud.
 3. Tellimuse kohta koostatakse elektrooniline arve, mis saadetakse Kliendile Tellimuse saatmisel Kliendi registreerimisel märgitud e-postile. Seega saab klient elektroonilise arve alla laadida pärast oma kontole sisselogimist Poes ja Tellimuse andmetega tutvumist.

Kauba saatmine ja kohaletoimetamine

 1. Kauba tellimisel kohustub klient märkima kauba kättetoimetamise koha.
 2. Klient kohustub tellitud kauba vastu võtma. Kui Klient annab vale aadressi, kuhu tellimus saadetakse, võtab ta vastutuse ja täiendavad saatmiskulud.
 3. Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.
 4. Kui kaubal on Müüja laos tootejääk, siis on see info tootejäägile viitav, mis võib tellimuse täitmise käigus muutuda ning ei garanteeri, et toode on tõepoolest Müüja laos müüja laos. Tellimus. Kui kauba jääk laos ei ole piisav, siis orienteeruv kauba lähetamise aeg esitatakse Kliendile tootekirjelduses.
 5. Kaupluses on iga toote juures toodud info kauba koguste ja tarnetingimuste kohta. Kui tellimus koosneb mitmest kaubast, millest osa on sel hetkel puudu, teavitatakse Klienti puuduoleva kauba kättesaamise tähtaegadest ja asjakohastest viivitustest.
 6. Tarnetähtaeg on märgitud tellimuses ja seda arvestatakse tellimuse kuupäevast. Tellimuste täitmiseks võib kuluda kuni mitu päeva.
 7. Kauplus ei vastuta tellimuste kohaletoimetamise viibimise eest kullerteenuse süül või kui Klient on täpsustanud vale aadressi.
 8. Kauba üleandmisel küsitakse Kliendilt kulleri juuresolekul allkirja kinnituseks, et tellimus toimetati kvaliteetselt ja õigeaegselt. Kohaletoimetamise tasu arvutatakse automaatselt tellimuse vormistamise käigus ja on nähtav enne tellimuse lõplikku kinnitamist.

Lõppsätted

 1. Kõik Poele saadetud sõnumid tuleb esitada kontaktide lehel märgitud andmetel või selleks ettenähtud spetsiaalsetes vormides.
 2. Käesolevad eeskirjad on koostatud vastavalt selle riigi õigusaktidele, kus ettevõte on registreeritud.
 3. Käesolevate reeglite alusel tekkivate suhete suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, kus äriühing on registreeritud.
 4. Kõik käesoleva eeskirja rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused ettevõtte registreerimisriigi seadustega kehtestatud korras.

Kauplust haldavad:
UAB “Baltic plants”
Int. kood: 304081472
Aadress: Biruliškių 8 Kaunas LT-52168
Tel: +37062277654
meili e-post: info@baticplants.lt

Küsimuste korral võtke meiega ühendust antud kontaktidel.
Tel: +37062277654
E-post: info@baticplants.lt